10 năm nữa phấn đấu đàn ông VN cao 167cm

Thứ Năm, 14:24, 11/11/2010 [GMT+7]
.

Theo “Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam từ năm 2010 đến 2030”, đến năm 2020, chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam sẽ đạt 167cm và nữ sẽ là 157cm.
 
Được chăm sóc tốt khi nhỏ, chiều cao của con người sẽ được cải thiện.
Được chăm sóc tốt khi nhỏ, chiều cao của con người sẽ được cải thiện.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký văn bản số 292/TB – VPCP truyền đạt ý kiến về “Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam từ năm 2010 đến 2030” do Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch (VHTTDL) chủ trì.
 
Được biết, Đề án “Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010 – 2030” do Bộ VHTTDL xây dựng đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ. Nội dung đề án đưa ra 2 giải pháp là trực tiếp tiến hành đồng thời thể dục thể thao và chăm sóc dinh dưỡng học đường nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 chiều cao trung bình của nam đạt 167cm và 157cm đối với nữ. Về thể lực, đặc biệt là sức bền, sức mạnh phấn đấu thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển ở châu Á.
 
Theo lộ trình thực hiện, từ năm 2011 - 2015 sẽ nghiên cứu triển khai những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc, và chăm sóc dinh dưỡng đối với học sinh từ 6 - 18 tuổi; thí điểm giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao. Từ năm 2016 - 2020 thực hiện mở rộng các giải pháp đồng bộ. Giai đoạn 2021 - 2030 phổ cập, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam.
 
Theo GD&TĐ
.