Tuổi trẻ Quảng Ngãi hiến kế cho Đoàn

10:12, 14/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, từ ngày 14 - 16/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ được tổ chức. Để hoàn thiện các văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
 
[links()]
 
Để cụ thể hóa công tác lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh xây dựng phương án tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, ĐVTN của tỉnh thông qua nhiều hình thức. Kết quả, đa số ý kiến đều nhận định, dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học và chất lượng. Những nhận định, đánh giá trong văn kiện bám sát chỉ tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đề ra. Đồng thời đã phản ánh được những thành quả to lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và những vấn đề từ thực tiễn công tác của cán bộ, ĐVTN...
 
Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.  Ảnh: THÀNH TUYÊN
Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ảnh: THÀNH TUYÊN
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào văn kiện một số nội dung. Tại phần kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, trong công tác giáo dục có 36 lượt tham gia ý kiến, góp ý đề nghị bổ sung; 56 lượt tham gia ý kiến về chương trình đồng hành với thanh niên. Theo đó, các ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số chương trình phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần như tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non phòng, chống đuối nước...
 
Về nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 77 lượt ý kiến tham gia, hầu hết đều nhất trí với phần phương hướng nhiệm vụ. Về tình hình thanh niên trong văn kiện đã phân tích khá rõ những thời cơ và thách thức đối với tuổi trẻ trong quá trình hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững. Các giải pháp cơ bản phù hợp với xu thế phát triển của thanh niên và các nội dung trong Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam đã ban hành...
 
Ngoài ra, có một số ý kiến bổ sung phần đồng hành với thanh niên trong học tập nên tăng cường cung cấp thông tin các chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học; chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo quy định của pháp luật. Ở phần đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trong thời gian đến cần xây dựng các nguồn quỹ và kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng và sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp thiết trong đời sống xã hội. Về một số đề án trọng điểm định kỳ, đa số ĐVTN quan tâm và chú trọng thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” và Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2025”...
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, những góp ý bổ sung của cán bộ, ĐVTN Quảng Ngãi nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung sẽ góp phần hoàn thiện các văn kiện và Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của đại hội.
 
ĐĂNG SƯƠNG