Nghiệm thu đề tài sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà

06:12, 03/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 3/12, Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà tỉnh Quảng Ngãi”.
 
[links()]
 
Đề tài “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà tỉnh Quảng Ngãi” do Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung chủ trì thực hiện. Sau 36 tháng, đơn vị đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo với tổng số cá bột thu được qua các năm khoảng 2 triệu con; thí nghiệm về ương giống cá bống cát trong bể và trong ao với tổng số cá giống sản xuất được là 148 nghìn con, kích cỡ trung bình từ 2 - 5cm/con. 
 
Đơn vị đã lựa chọn 2 hộ dân để thử nghiệm nuôi thương phẩm cá trong ao nước ngọt và ao nước lợ. Mô hình nuôi cá trong ao nước lợ đạt sản lượng 105kg, khối lượng trung bình 11,3g/con và chiều dài là 11,2cm/con. Mô hình nuôi cá trong ao nước ngọt đạt sản lượng 260kg, khối lượng trung bình 9,4g/con và có chiều dài là 10,9cm/con. Sau đó, đơn vị đã thả 28 nghìn con cá bống cát nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc, tại khu vực sông thuộc xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi)...
 
Quang cảnh
Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Thành cho ý kiến tại cuộc họp.
 
Đề tài hoàn thành đã bổ sung cơ sở dữ liệu về những đặc điểm sinh học sinh sản, sinh sản nhân tạo, kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá bống cát sông Trà. Từ đây, các sở, ban, ngành liên quan có thêm cơ sở dữ liệu khoa học để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. 
 
Cá bống được ương tạo và nuôi thành công.
Cá bống cát sông Trà được nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thành công.
 
Việc sản xuất con giống nhân tạo thành công, mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm bước đầu mang lại hiệu quả, sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển mô hình nuôi cá bống cát sông Trà trong thời gian tới; mở ra một nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nâng cao sản lượng và gia tăng giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản. 
 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt và cần tiếp tục chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý để hồ sơ hoàn thiện hơn.
 
Tin, ảnh: Q.DƯƠNG - T.HẬU

.