Tăng cường năng lực đo lường

06:07, 21/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động đo lường ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Bởi đó là cơ sở để xây dựng, áp dụng chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia, tạo cơ sở cho doanh nghiệp (DN) phát triển.
 
[links()]
 
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101 ngày 15/7/2021 để triển khai thực hiện Đề án này, với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025 là: Đầu tư, phát triển ít nhất 5 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại. Hỗ trợ đào tạo, tư vấn xây dựng chương trình cho ít nhất 20 DN tham gia. Thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động cho ít nhất 1 tổ chức, DN cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025.
 
Cán bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh thực hiện kiểm định máy đo điện não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Cán bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh thực hiện kiểm định máy đo điện não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Hiện nay, Sở KH&CN đã đề xuất dự án “Tăng cường năng lực đo lường, chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước và đáp ứng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” và đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đề ra mục tiêu tăng cường năng lực cho đơn vị giữ chuẩn đo lường là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN tỉnh để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ đo lường phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh, kiểm tra. Mở rộng một số lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn như kiểm định phương tiện đo nhiệt ẩm kế, máy X-quang tăng sáng truyền hình, kiểm định nhiệt kế y học, kiểm định huyết áp kế điện tử  trong y tế, hiệu chuẩn tủ sấy, tủ ấm, lò nung. Nâng cao năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại DN nhằm tăng cường năng lực quản lý phương tiện đo tại DN, gắn chặt hoạt động đo lường với hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
 
Với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, trong 2 năm (2022 - 2023), dự án sẽ đầu tư mua sắm thay thế, bổ sung mới các trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN tỉnh, nhằm đảm bảo đáp ứng năng lực cung cấp dịch vụ đo lường phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh, kiểm tra và thực hiện hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại DN.
 
Bài, ảnh: ANH KHUÊ
 
 
 

.