Hội thảo trao đổi về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025

22:26, 04/11/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với  Viettel Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo trao đổi về chuyển đổi số, giai đoạn 2021 - 2025.  

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Trần Thanh Trường, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, lãnh đạo Viettel Quảng Ngãi. 

Các đại biểu tham gia thảo luận
Các đại biểu tham gia thảo luận

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, bao gồm chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; sẽ mang lại tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, đối với người dân, doanh nghiệp, chính quyền, giúp nâng cao chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân. 

Tại buổi hội thảo, Viettel đã trình bày tổng quan về chuyển đổi số tại Quảng Ngãi , tập trung vào khung kiến trúc chính quyền điện tử, nền tảng chuyển đổi số (hạ tầng, giải pháp, dữ liệu số, nền tảng AI, dịch vụ managed services), và một số giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu trong buổi hội thảo, ông Trần Thanh Trường cho rằng, hiện nay chuyển đổi số là tất yếu, Quảng Ngãi không đi ngoài quỹ đạo này. Tuy nhiên, xuất phát điểm về chuyển đổi số tại Quảng Ngãi còn thấp, nên chuyển đổi số tại Quảng Ngãi không làm rộng rãi, mà tập trung làm những việc mang hiệu quả. Ông Trần Thanh Trường cũng đánh giá cao về giải pháp và phương pháp, cách làm của Viettel đã tư vấn đồng hành cùng một số tỉnh như Huế, Đà Nẵng… Tới đây, Sở Thông tin và truyền thông sẽ tổ chức hội thảo về chuyển đổi số, nên rất cần Viettel tư vấn và đồng hành.

Viettel Quảng Ngãi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành hợp tác với các sở, ngành thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh theo các chương trình, kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tin,ảnh: PV

 
.