Cập nhật lúc: 21:56, 26/11/2016 [GMT+7]
.

Dùng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản tyêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thà​nh phố và Viễn thông Quảng Ngãi triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh hợp đồng với đơn vị vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng (Viễn thông Quảng Ngãi) để kết nối, liên thông văn bản điện tử đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn thông tin, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Để tránh lãng phí về đường truyền, trước mắt các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng đường truyền tốc độ 2Mbps; đối với cấp xã sử dụng đường truyền tốc độ 1Mbps. Trong quá trình triển khai, các cơ quan có thể thỏa thuận với Viễn thông Quảng Ngãi để xem xét điều chỉnh tốc độ đường truyền cho phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Viễn thông Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị đầu cuối, cấu hình chia tách lưu lượng để đảm bảo các cơ quan Nhà nước truy cập vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, lưu thông văn bản điện tử thông suốt và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật để các cơ quan Nhà nước kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng mạng Internet, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Quảng Ngãi triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử; giám sát quá trình triển khai sử dụng giữa 3 cấp chính quyền.

PV

 

.