Thả hoa đăng tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

10:03, 15/03/2023
.
Xuất bản lúc: 10:03, 15/03/2023

.