Cập nhật lúc: 10:06, 24/08/2017 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh.
 
​Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến gia đình.
 
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, hội đoàn thể liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình đã được phê duyệt bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện nội dung giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực học đường trong hệ thống các trường học. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.
 
Các hội, đoàn thể cần lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đạo đức lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân...
 
PV
 
.