Cập nhật lúc: 14:11, 11/10/2016 [GMT+7]
.

Công bố Quy hoạch phát triển ngành xuất bản- in- phát hành tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.10, Sở TT&TT tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch phát triển ngành xuất bản- in- phát hành tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

TIN LIÊN QUAN


Ngày 14.9.2016, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt Quyết định số 456 về Quy hoạch phát triển ngành xuất bản- in- phát hành tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Việc thực hiện Quy hoạch được chia làm 2 giai đoạn với tổng nhu cầu vốn thực hiện là 197,6 tỷ đồng, giai đoạn 1 đến năm 2017 và giai đoạn 2 từ 2018-2020.

Mục tiêu là phát triển ngành xuất bản- in- phát hành tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cho công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; xây dựng đơn vị hoạt động xuất bản có sản phẩm chiến lược chủ lực ổn định; xây dựng mạng lưới phát hành sách từ trung tâm thành phố đến các huyện, thị trấn, góp phần khắc phục sự chêch lệch về hưởng thụ văn hóa đọc giữa các vùng miền.

Theo đó, tập trung phát triển nhóm các doanh nghiệp in bao bì nhãn mác nhằm chiếm lĩnh thị trường in nội tỉnh, đến năm 2020 doanh thu in tăng mạnh, đạt từ 65- 75 tỷ đồng.

 

Quy hoạch
Ảnh: TL


Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản lượng ấn phẩm có nhu cầu lớn, trong đó sách 10- 15%, báo chí 15- 20%; bao bì, nhãn mác 60%, còn lại là nhu cầu về giấy tờ quản lý, các loại chứng từ, sổ sách và nhu cầu khác.

Xây dựng phương thức phát hành có sự kết hợp của hệ thống thư viện, các điểm Bưu điện- Văn hóa xã để đảm bảo đưa sách đến 100% các vùng dân cư.

Tốc độ tăng trưởng phát hành trên địa bàn tỉnh bình quân đạt trên 10%/năm, đến năm 2020 phát hành xuất bản phẩm đạt tổng 6,8- 6,9 triệu bản, doanh thu đạt 55- 60 tỷ.

Tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học hoạt động ngành xuất bản- in- phát hành đạt 10%/năm, cao đẳng đạt 10%/năm.

Phấn đấu đưa xuất bản phẩm, đặc biệt là sách đến tất cả các khu vực trong tỉnh, nhất là các xã của các huyện miền núi trên địa bàn và khu vực huyện đảo Lý Sơn, đảm bảo mục tiêu 100% xã có điểm phát hành vào năm 2020, góp phần khắc phục sự chêch lệch về hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở các vùng, miền.

Giai đoạn 2016- 2020 mở rộng cơ sở in xuất bản phẩm hiện tại để có thể đáp ứng nhu cầu in ấn của thị trường nội tỉnh, phát triển mới về số lượng cơ sở in xuất bản phẩm thêm trên 2-3 đơn vị.

Tập trung nâng cao chất lượng, số lượng nguồn nhân lực in. Đến năm 2020, doanh thu phát hành đạt trên 10%/năm. Giai đoạn 2016-2020, phát hành sách đạt trên 7,5 triệu bản, mức hưởng thụ đạt xấp xỉ 6 cuốn/người/năm, 10 triệu bản văn hóa phẩm doanh thu đạt 55- 60 tỷ đồng.


Ái Kiều


 

.