Cập nhật lúc: 21:29, 20/09/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân của Việt Nam và nước ngoài có các hoạt động liên quan đến Khu bảo tồn.

​Quy chế quy định về phân vùng quản lý, các hoạt động trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn; về quản lý nhà nước và nguồn tài chính đối với Khu bảo tồn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các giá trị văn hoá - lịch sử, phục vụ phát triển bền vững tại huyện Lý Sơn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Khu bảo tồn được phân thành 4 vùng: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích là 620ha; vùng phục hồi sinh thái, tổng diện tích là 2.024ha; vùng phát triển diện tích là 4.469 ha và vành đai bảo vệ có độ rộng tối thiểu 500m, tối đa 1.000m tính từ ranh giới ngoài của Khu bảo tồn, tổng diện tích khoảng 2.500 ha.

Đối với Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hoạt động như: Khai thác nguồn lợi sinh vật và phi sinh vật; nuôi trồng thủy sản; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ du lịch, nghề cá, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khai khoáng, kể cả các công trình ngầm dưới đáy biển và các hoạt động khác gây xáo trộn các lớp trầm tích, làm đục nước, ảnh hưởng đến sự sống của các loài thủy sinh trong vùng.
 
Xả thải các loại chất thải, nước thải và các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển; tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác không được phép qua lại, trừ trường hợp bất khả kháng; dẫm đạp hoặc thả neo tàu lên các rạn san hô, thảm cỏ biển...
 
PV
 

 

.