Cập nhật lúc: 15:22, 01/07/2016 [GMT+7]
.

Xếp hạng 7 di tích quốc gia


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 7 di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử tại tỉnh Phú Yên, Nghệ An và thành phố Hà Nội.

 

Di tích lịch sử Đền Diên Cờ, Nghệ An
Di tích lịch sử Đền Diên Cờ, Nghệ An


Cụ thể, 5 di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng quốc gia là: Di tích kiến trúc nghệ thuật Lẫm Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tràng, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Thờ Nguyễn Ngọc Trì, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đoàn Xá (gồm Đình Thượng và Đình Hạ), xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thấp, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, xếp hạng di tích quốc gia đối với: Di tích lịch sử Đền Mai Bảng, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Di tích lịch sử Đền Diên Cờ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
 

Theo Minh Minh (Chinhphu.vn)

 

.