Cập nhật lúc: 09:26, 04/07/2016 [GMT+7]
.

Đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp sử dụng HDV nước ngoài


Tổng cục Du lịch đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài để hướng dẫn khách du lịch.

Các doanh nghiệp lữ hành sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn viên sẽ bị tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 6-12 tháng. Đây là yêu cầu của Tổng Cục Du lịch đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương.

Theo Tổng Cục du lịch, thời gian vừa qua, tại một số địa phương có tình trạng một số doanh nghiệp không duy trì các điều kiện kinh doanh lữ hành trong suốt quá trình kinh doanh; Sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên, người nước ngoài để hướng dẫn cho khách, vi phạm các quy định của Luật Du lịch, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch Việt Nam.

Theo VTV.VN

 

.