Hơn 300 xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý

02:12, 26/12/2014
.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết tính từ đầu năm đến ngày 19/11/2014, đã có 306 xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý trong đó có Cục Xuất bản, In và Phát hành phát hiện, xử lý 284 xuất bản phẩm và 22 xuất bản phẩm vi phạm còn lại được chính các NXB tự xử lý, báo cáo.

Đáng chú ý là trong số xuất bản phẩm bị Cục Xuất bản, In và Phát hành xử lý thì có 120 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung được cơ quan quản lý nước yêu cầu sửa chữa, đính chính lỗi sai (33 xuất bản phẩm); đình chỉ phát hành để sửa chữa (41 xuất bản phẩm); đình chỉ phát hành, thu hồi (13 xuất bản phẩm); không cho phép tái bản, nối bản (03 xuất bản phẩm); đình chỉ phát hành để thẩm định nội dung (12 xuất bản phẩm)...Bên cạnh đó cũng có 152 xuất bản phẩm có hành vi vi phạm khác như xuất bản sai với nội dung đăng ký, ghi sai thông tin trên xuất bản phẩm...

Đặc biệt, năm 2014 có 4 NXB và 02 đối tác liên kết bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 368 triệu đồng là NXB Thời Đại, NXB Lao động-Xã hội; NXB Đồng Nai, NXB Văn hóa-Thông tin cùng hai Công ty Minh Thành và Đinh Tỵ.

Theo Hà Dương/Hà Nội Mới