Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa

03:11, 27/11/2014
.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
 
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong những tháng cuối năm 2014 và triển khai kế hoạch hoạt động của ngành trong năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung chỉ đạo đơn vị thuộc Sở phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, rà soát các di tích, các bảo tàng để có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắm di vật, cổ vật, đảm bảo giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các bảo tàng, di tích.

Không tiếp nhận sản phẩm công đức không phù hợp với thuần phong mỹ tục

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ di tích; hướng dẫn sư trụ trì, thủ nhang, ban quản lý các di tích không tiếp nhận công đức là các biểu tượng, sản phẩm, hiện vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam; đồng thời chủ động tổ chức di dời các hiện vật không phù hợp ra khỏi di tích trong năm 2015 (nếu có), di dời sư tử và đèn đá đã đưa vào di tích mà chưa được phép ra khỏi di tích trước Tết Nguyên đán Ất mùi.

Các bảo tàng, di tích phải có kế hoạch thực hiện việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 như: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thóng nhất đất nước, 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945…
 

Theo Phương Nhi  (Chinphu.vn)


.