Hà Tĩnh: Phát hiện văn bản lịch sử thời Tây Sơn

Thứ Hai, 20:18, 11/03/2013 [GMT+7]
.

Sáng 11-3, ông Hồ Bách Khoa- Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình sưu tầm hiện vật, nhóm nghiên cứu Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa (thuộc Ban quản lý di tích Nguyễn Du) vừa phát hiện được một bản Chiếu cầu hiền của vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.

 

Sáng 11-3, ông Hồ Bách Khoa- Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình sưu tầm hiện vật, nhóm nghiên cứu Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa (thuộc Ban quản lý di tích Nguyễn Du) vừa phát hiện được một bản Chiếu cầu hiền của vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.
Sáng 11-3, ông Hồ Bách Khoa- Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình sưu tầm hiện vật, nhóm nghiên cứu Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa (thuộc Ban quản lý di tích Nguyễn Du) vừa phát hiện được một bản Chiếu cầu hiền của vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.


Do trải qua thời gian dài, quy trình bảo lưu lại không khoa học nên bản Chiếu cầu hiền này không còn nguyên vẹn

Bản Chiếu cầu hiền được viết bằng chữ Hán (gồm 300 chữ, chia thành 15 hàng dọc) trên nền giấy vàng thẫm (giấy viết sắc phong), có đóng dấu đỏ nhà vua. Tuy nhiên, do đã trải qua thời gian dài, quy trình bảo lưu lại không khoa học nên bản Chiếu cầu hiền này không còn nguyên vẹn.

Nội dung lược dịch cho biết, năm Canh Thân (1800) niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8, vua Cảnh Thịnh sai quan đại thần là Đô Sát thự Đô ngự sử Hi quang hầu Hoàng Thạc Phụ mang Chiếu cầu hiền với quà (vải, vàng, bạc) đến Nghệ An tỏ lòng thành kính La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (Tiên sinh) vào triều giúp việc nước.

Theo đánh giá bước đầu của một số nhà nghiên cứu văn hoá – di sản ở tỉnh Hà Tĩnh thì bản Chiếu cầu hiền trên được xác định có niên đại vào khoảng hơn 200 năm. Đây là văn bản cổ, rất quý hiếm có nội dung quan trọng liên quan đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và giai đoạn lịch sử thời Tây Sơn…
 

Theo D. Quang (SGGPO)

.