,
Cập nhật lúc 19:57, Tuesday, 18/12/2012

Khi công đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII


(QNg)- Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" được các cấp Công đoàn trong tỉnh vận dụng sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của CNVCLĐ.

Sau khi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) được ban hành, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ nghiên cứu, quán triệt, đưa nội dung xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vào sinh hoạt công đoàn; ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với Sở Văn hoá Thông tin, Sở Thể dục Thể thao (nay là Sở VH TT&DL) về "xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

 

Một tiết mục văn nghệ trong Hội thi tiếng hát cán bộ công chức viên chức lao động năm 2012.             Ảnh: N.T
Một tiết mục văn nghệ trong Hội thi tiếng hát cán bộ công chức viên chức lao động năm 2012. Ảnh: N.T


Năm đức tính của con người Việt Nam thể hiện trong NQTW5 (khóa VIII) được cụ thể hóa thông qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, nhất là tập trung xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, có tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần dân tộc, đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Cùng với học tập quán triệt, tuyên truyền  nội dung Nghị quyết, công đoàn các cấp còn huy động các nguồn lực, phát triển các nguồn quỹ xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, tạo các đợt sinh hoạt sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Nhiều hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ và liên hoan cơ quan văn hoá cấp tỉnh được quan tâm tổ chức thực hiện, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động công đoàn. Đến nay, nhiều CĐCS trên địa bàn tỉnh đều có đội nghệ thuật quần chúng, hoạt động vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nhiều hội thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức dưới hình thức sân khấu hoá đã góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ.

Hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên với các bộ môn: Thi đấu cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia. Hàng năm có 95% cơ quan, trên 92% gia đình CNVCLĐ đạt chuẩn văn hoá. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phát hành tài liệu, tờ rơi về công tác dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng các quỹ: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm Công đoàn, khuyến học khuyến tài, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, nhận phụng dưỡng 235 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Những nỗ lực của các cấp Công đoàn trong tỉnh suốt 15 năm qua đã góp phần xây dựng hình ảnh mới về CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của các cấp Công đoàn trong tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc tăng cường nguồn lực, phương tiện cho hoạt động văn hoá chưa tương xứng với sự phát triển của CNVCLĐ. Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho CNVCLĐ trẻ, công nhân, lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa thường xuyên. Việc xây dựng các thiết chế văn hoá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, KKT Dung Quất chưa được các cấp, các ngành quan tâm. Đó là những vấn đề cần được các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.


Quang Tuyến
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201212/Khi-cong-doan-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-5-khoa-Viii-2207238/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,