,
Cập nhật lúc 10:56, Monday, 04/06/2012

Lập hồ sơ đề nghị công nhận hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể


Hát then là di sản văn hoá của vùng Việt Bắc, Tây Bắc. Vùng lõi của hát then là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn.

Tại Thông báo số 195/TB-VPCP, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu hát Then của dân tộc Tày khu vực Việt Bắc, đề nghị UNESCO Ccông nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Phó thủ tướng giao Bộ VH, TT và DL xem xét, hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và các tỉnh phía Bắc hoàn tất hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2012.

Phó thủ tướng cũng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần kết hợp giữa văn hóa với du lịch để phát triển kinh tế, liên kết với các địa phương để tạo ra các tuyến du lịch sinh thái, lịch sử, tâm linh; trong đó, đặc biệt quan tâm phát huy lợi thế khu di tích Tân Trào là khu di tích Quốc gia đặc biệt, thu hút mạnh khách du lịch trong và ngoài nước.

Hát then là di sản văn hoá của vùng Việt Bắc, Tây Bắc. Vùng lõi của hát then là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn. Hát then là văn hoá "gốc" của dân tộc Tày nhưng thực tế người Nùng, người Thái cũng hát then và hát then đã có mặt ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước./.PV/VOV online

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201206/Lap-ho-so-de-nghi-cong-nhan-hat-Then-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-2160964/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,