Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

15:32, 09/09/2022 [GMT+7]
.
Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch, các đề án, dự án của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo; tiếp tục thực hiện phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị".
 
 
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối tới 37 điểm cầu trong toàn quân.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối tới 37 điểm cầu trong toàn quân.
Ngày 8/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối tới 37 điểm cầu trong toàn quân.
 
Nội dung đào tạo sát thực tế
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường cho biết, năm học 2021-2022 các cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội đã quán triệt, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo.
 
Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được xây dựng bảo đảm về số lượng, chất lượng được nâng lên.
 
Chương trình, nội dung đào tạo của các nhà trường được điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng, sát thực tế; phương pháp dạy học được đổi mới. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, phúc tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo được triển khai thực hiện có nề nếp.
 
Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời, hiệu quả cho các nhiệm vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được các nhà trường đầu tư, nâng cấp. Hoạt động phối hợp, hợp tác về giáo dục, đào tạo được quan tâm, chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học viên được cải thiện. Đặc biệt, chất lượng giáo dục, đào tạo trong năm học được nâng lên; cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp ra trường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
 
Tăng cường thực hành, thực tập, thực tế
 
Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch, các đề án, dự án của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường phải xác định đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng hàng đầu, cần được ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện.
 
Các cơ quan chức năng cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo bảo đảm đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị". Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác điều chỉnh tổ chức, biên chế, chức năng nhiệm vụ và các đề án thành lập, sáp nhập, giải thể một số cơ quan, nhà trường bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
 
Bên cạnh đó, tập trung bồi dưỡng năng lực giảng dạy theo phương pháp hiện đại; tiếp tục mở các lớp đào tạo văn bằng 2 ngoại ngữ; xây dựng khung năng lực đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 
 
Cần tiếp tục triển khai đào tạo một số chuyên ngành mới chất lượng cao, chuyên sâu, mũi nhọn, chuyên khoa đặc thù, đào tạo tài năng ở một số nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục, đào tạo. 
 
Rà soát, đổi mới quy trình đào tạo theo hướng phân cấp và rút ngắn thời gian đào tạo tại nhà trường, tăng cường thực hành, thực tập, thực tế, tự học của học viên; các nhà trường tổ chức xét tuyển, báo gọi nhập học, tổ chức hậu kiểm chặt chẽ, đúng quy chế, không để xảy ra sai sót.
 
Theo Nhật Nam/Chinhphu.vn
.
.