Sơ kết công tác khuyến học trong cơ quan, đơn vị, trường học

11:08, 12/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/8, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học trong cơ quan, đơn vị, trường học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
[links()]
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về khuyến học đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. 
 
Đến nay, có 10/10 trường đại học, cao đẳng, Trường Chính trị tỉnh thành lập Hội Khuyến học, ban hành quy chế hoạt động, đạt tỷ lệ 100%. Có 30/66 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã thành lập Ban Khuyến học, đạt tỷ lệ 45,45%, tăng 6 cơ quan so với năm 2021. 
 
Đại biểu dự hội nghị góp ý, thảo luận những nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đại biểu góp ý, thảo luận tại hội nghị.
 
Phát huy tinh thần học tập, nhiều cơ quan, nhất là khối trường học đã vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ủng hộ kinh phí để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên. Kịp thời khen thưởng học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. 
 
Thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh sẽ đẩy mạnh việc hướng dẫn thành lập tổ chức khuyến học trong tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học cơ quan, đơn vị để kịp thời khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Biểu dương những điển hình trong học tập, có sáng kiến trong công tác khuyến học, khuyến tài...
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
 

.