Gần 62% các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể thành lập tổ chức khuyến học

14:01, 24/12/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị và các trường đại học, cao đẳng.
 
Sau 23 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh, phong trào khuyến học không ngừng lớn mạnh và phát triển ngày càng rộng khắp, hình thành mạng lưới khuyến học hiệu quả, thiết thực. 
 
Toàn tỉnh đã vận động hơn 142,6 tỷ đồng, đã cấp hơn 385 nghìn suất học bổng, tạo điều kiện cho học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh thực hiện ước mơ, hoài bão, vững bước lập thân, lập nghiệp trong tương lai. 
 
Đến nay, có 13/13 huyện, thị xã, thành phố; 173/173 xã, phường, thị trấn thành lập Hội Khuyến học. Toàn tỉnh có hơn 200 nghìn gia đình đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, 529 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”, 682 cộng đồng học tập cấp thôn. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tất cả các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh và gần 62% các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể thành lập tổ chức khuyến học. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và tuyên truyền công tác khuyến học đến cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thành lập tổ chức khuyến học. Một số cán bộ lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác khuyến học của cơ quan, đơn vị mình. 
 
Năm 2022, phấn đấu 100% cơ quan cấp tỉnh thành lập Ban Khuyến học. Mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên đều trở thành công dân học tập và gia đình học tập. 
 
Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… góp phần vào sự phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và sự phát triển chung của tỉnh nhà. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
.
.