Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 – 2022

02:11, 29/11/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 27/11/2021, quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, không thu học phí học kỳ I, năm học này đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.
 
 
Nghị quyết cũng quy định mức thu học phí tại các vùng trên địa bàn tỉnh để cơ sở giáo dục áp dụng. Cụ thể, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 ở vùng thành thị từ 70 - 110 nghìn đồng/tháng/học sinh; vùng nông thôn từ 35 - 65 nghìn đồng và vùng dân tộc thiểu số, miền núi, huyện Lý Sơn có mức thu học phí từ 15 - 25 nghìn đồng/tháng/học sinh; tùy từng bậc học.
 
Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập; không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học...
 
TP
 

.