Học sinh tựu trường vào ngày 6/9

04:08, 18/08/2021
.

(Baoquangngai.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

[links()]

Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 6/9, bắt đầu giảng dạy từ ngày 13/9/2021. Kết thúc học kỳ 1, trước ngày 29/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 11/6 và kết thúc năm học trước ngày 15/6/2022. 

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2022. 

Học sinh tựu trường vào ngày 6/9.
Học sinh tựu trường vào ngày 6/9.

Căn cứ khung thời gian năm học và tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh yều cầu Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời gian năm học cho từng cấp học, với hình thức tựu trường, dạy học phù hợp. 

Đảm bảo số thời gian thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là 35 tuần và giáo dục thường xuyên là 32 tuần. 

Kế hoạch thời gian năm học có thời gian dự phòng và kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương (cấp xã, cấp huyện), tương ứng với 4 mức độ: “bình thường mới”, “nguy cơ”, “nguy cơ cao” và “nguy cơ rất cao”.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU