Ưu tiên tuyển giáo viên người dân tộc thiểu số

16:31, 06/04/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để đáp ứng công tác giáo dục ở miền núi, Sở Nội vụ và các địa phương đề xuất trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên (GV) năm 2021 cần ưu tiên chỉ tiêu tuyển dụng GV là người địa phương và người dân tộc thiểu số (DTTS). 
Tuyển không quá 40% giáo viên người dân tộc thiểu số
 
Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh tuyển dụng 1.169 GV năm 2021 cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo hình thức xét tuyển. Đối với tuyển dụng GV ở các địa phương, vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Tại vòng 2, thí sinh thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh cho phép các địa phương không đủ điều kiện tổ chức thi tuyển vòng 2 thì thi ghép với các đơn vị khác. Sở GD&ĐT là đơn vị ra đề thi. Riêng việc tuyển dụng GV cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định theo phân cấp.  
Cô và trò Trường Mầm non Trà Sơn (Trà Bồng).
Cô và trò Trường Mầm non Trà Sơn (Trà Bồng).
Trưởng phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ) Nguyễn Hồng Hậu cho biết: Sở Nội vụ đã đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND các huyện miền núi thực hiện việc tuyển dụng GV người DTTS tại chỗ không quá 40% chỉ tiêu tuyển dụng nếu có nhu cầu. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu người DTTS, các địa phương có thể tuyển dụng thí sinh khác thi cùng vị trí việc làm và lấy kết quả từ cao xuống thấp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển dụng. 
 
Đề xuất của Sở Nội vụ căn cứ theo Quyết định số 402 ngày 14.3.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới. Trong đó, quy định huyện có tỷ lệ người DTTS trên 70% tổng dân số, thì tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện tối thiểu là 35% tổng số biên chế được giao.
 
Tháo gỡ vướng mắc cho giáo dục vùng cao 
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Đỗ Đình Phương cho hay: Trong hai đợt tuyển dụng viên chức GV gần đây, được sự đồng ý của UBND tỉnh, huyện đã ưu tiên 30% chỉ tiêu cho con em người địa phương, qua đó giúp địa phương ổn định đội ngũ GV. Bởi lẽ, GV từ các huyện đồng bằng sau một thời gian công tác sẽ xin thuyên chuyển, gây khó khăn cho công tác giáo dục ở địa phương. 
 
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Tây Bùi Thế Giới thì cho biết: Có nhiều GV là người Kinh xin thuyên chuyển về đồng bằng, nên địa phương thường xuyên phải hợp đồng và tuyển mới GV. Vì vậy, địa phương mong muốn tỉnh ưu tiên chỉ tiêu tuyển dụng GV là người địa phương, để đảm bảo nguồn lực lâu dài phát triển sự nghiệp giáo dục miền núi. Toàn huyện hiện thiếu 29 GV mầm non, 36 GV  tiểu học và 54 GV bậc THCS. 
 
Theo lý giải của ông Nguyễn Hồng Hậu, người DTTS ở các huyện miền núi của tỉnh hiện chiếm trên 70% tổng số dân. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các huyện miền núi còn thấp (Sơn Hà 18,28%; Sơn Tây 14,77%; Minh Long 11,3%; Trà Bồng 14,83%; Ba Tơ 22,67%). Trong kỳ tuyển dụng GV cho các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017 - 2018, trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện miền núi, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh về việc ưu tiên tuyển dụng GV người DTTS. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất cho chủ trương tuyển dụng GV đối với người DTTS, nhưng không quá 40% tổng chỉ tiêu tuyển dụng. 
 
“Trên cơ sở các quy định, đề xuất của UBND các huyện miền núi và kế thừa kỳ tuyển dụng GV năm học 2017 - 2018, đồng thời nhằm tăng tỷ lệ viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, đơn vị ở các huyện miền núi, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND các huyện miền núi thực hiện việc tuyển dụng GV người DTTS tại chỗ không quá 40% chỉ tiêu tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng GV năm 2021”, ông Nguyễn Hồng Hậu cho biết.
 
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 
 
 
.
.