Quảng Ngãi: Chỉ đạo xử lý tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh

21:37, 15/11/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát tình hình sử dụng giáo viên, thống kê cụ thể, chi tiết tình trạng thiếu giáo viên tại từng trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
 
Cụ thể các địa cần nêu rõ số lượng giáo viên thiếu theo thực tế, thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao trên số lượng học sinh hiện có, nguyên nhân thiếu; đánh giá, nhận định tình hình thừa thiếu giáo viên và đề xuất hướng giải quyết. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
​Trong trường hợp cần thiết, xin chỉ tiêu biên chế, xin chủ trương hợp đồng giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy; báo cáo gửi về Sở Giáo dụ​c và Đào tạo, Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2019.
 
Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thiếu hụt trên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá, nhận định hiệu quả sử dụng đội ngũ giáo viên tại các trường; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị sử dụng, bố trí giáo viên chưa hợp lý và số lượng biên chế cần xin bổ sung (nếu có).
 
Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và xin bổ sung biên chế (nếu có) để giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên trên địa bàn tỉnh.
 
PV
.