Cập nhật lúc: 09:20, 18/09/2018 [GMT+7]
.

Hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thông báo kết quả học tập có thu phí


(Baoquangngai.vn)- Bộ GDĐT vừa có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018 - 2019, trong đó yêu cầu các nhà trường cung cấp miễn phí thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh qua tin nhắn OTT, email và website trường học; cần hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động.

 

 

Năm học 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đưa vào sử dụng chính thức cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (trước mắt gồm các phân hệ: cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý ngành. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) và phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS) vào cơ sở dữ liệu ngành. Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo báo cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. 

Triển khai phần mềm quản lý trường học tới 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo, ưu tiên các mô đun quản lý học sinh, quản lý đội ngũ, xếp thời khóa biểu; triển khai có hiệu quả phần mềm đánh giá học sinh tiểu học; tối thiểu 60% các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.
 
Tiếp tục duy trì và triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ cụ thể: Dịch vụ xét tuyển học sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển và trả kết quả qua mạng). Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động).
 
Năm học 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiếp tục khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; phát động trong giáo viên toàn ngành phong trào xây dựng bài giảng E-learning, ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông. Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tuyển chọn và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đóng góp vào kho bài giảng E-learning của ngành, tối thiểu đạt tỷ lệ 500 giáo viên đóng góp 1 bài giảng E-learning có chất lượng.
 
PV
.