Cập nhật lúc: 16:20, 06/08/2018 [GMT+7]
.

Điểm chuẩn 5 Học viện, Đại học Công an 2018


Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.

 

Cụ thể như sau:
 
* HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
 
Nghiệp vụ Cảnh sát
 
1.1. Đối với Nam:
 
STT
Tổ hợp
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
1
A01
27.15
 
2
C03
24.15
Tổng điểm 3 môn: 21.40 và Điểm môn Ngữ Văn 7.75
3
D01
24.65
 
 
1.2. Đối với Nữ:
 
STT
Tổ hợp
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
1
A01
25.40
 
2
C03
24.90
 
3
D01
25.25
 
 
2. Gửi đào tạo ngành Y (đối với thí sinh Nam)
 
STT
Tổ hợp
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
1
B00
18.45
 
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ thông báo tại địa chỉ http://www.hvcsnd.edu.vn và gửi về Ban tuyển sinh Công an các địa phương, đơn vị nơi sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết và làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định:
 
- Giấy tờ nộp: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018;
 
- Thời gian: Trước 17h ngày 12/08/2018;
 
- Địa điểm: Công an địa phương, đơn vị nơi sơ tuyển.
 
Quá trình thực hiện xác nhận nhập học theo quy định, nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Công an địa phương, đơn vị nơi sơ tuyển hoặc Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cảnh sát nhân dân qua số điện thoại 069.2346.239 hoặc Fax 024.38362801.
 
* HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
 
1.1. Đối với Nam:
 
STT
Tổ hợp
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
1
A01
24.7
Tổng điểm 3 môn 24,7, trong đó Toán 9.0 điểm
2
C03
24.2
Tổng điểm 3 môn: 21,7
3
D01
24.7
Tổng điểm 3 môn: 24,45
 
1.2. Đối với Nữ:
 
STT
Tổ hợp
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
1
A01
25.5
 
2
C03
25.8
 
3
D01
26.1
 
 
2. Gửi đào tạo ngành ngoài 18,45 điểm
 
Lưu ý: Mức điểm trên được xác định cho đối tượng học sinh phổ thông tại khu vực 3. Đối với những thí sinh có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thì điểm trúng tuyển được giảm tương ứng  với số điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được hưởng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* Tiêu chí phụ xét tuyển của Học viện An ninh nhân dân
 
- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
 
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm tưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) làm tròn đến hai chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.
 
+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Lý - Anh; xét thi sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn - Sử; xét thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn - Anh; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Hóa - Sinh.
 
* ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 
Theo đó, điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ chính quy trong ngành Công an năm 2018 cụ thể như sau: 
 
Phía Bắc:
 
Đối với Nam: 23,75 điểm (tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 23,75)
Đối với Nữ: 24,4 điểm
 
Phía Nam:
Đối với Nam: 23,65 điểm (tiêu chí phụ là ổng điểm 3 môn: 20,9; môn Toán: 7,4)
 
Đối với Nữ: 22,95 điểm
Điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm
 
* ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
 
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố điểm trúng tuyển như sau:
 
1. Nghiệp vụ Cảnh sát
 
- Đối với Nam
 
+ Tổ hợp A01: 23.85 điểm
 
+ Tổ hợp C03: 23.9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm)
 
+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)
 
- Đối với Nữ
 
+ Tổ hợp A01: 24.4 điểm
 
+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm
 
+ Tổ hợp D01: 24.2 điểm
 
2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm
* TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN
 
1. Nghiệp vụ An ninh
 
- Đối với Nam
 
+ Tổ hợp A01: 23.9 điểm
 
+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.1 điểm)
 
+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)
 
- Đối với Nữ
 
+ Tổ hợp A01: 24.3 điểm
 
+ Tổ hợp C03: 24.25 điểm 
 
+ Tổ hợp D01: 24.55 điểm
 
2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

 

Theo Chinhphu.vn

 

.