Cập nhật lúc: 21:46, 02/04/2017 [GMT+7]
.

Danh sách máy tính được đem vào phòng thi THPT quốc gia 2017


Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ sư phạm về danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

 

Văn bản ghi rõ: Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.
 
Danh sách cụ thể các máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu nói trên là:
 
- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus;
 
- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II;
 
- Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;
 
- Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
 
- Canon F-788G, F-789GA;
 
và các máy tính tương đương.
 
Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phổ biến nội dung Thông báo này tới các giáo viên, giảng viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý.
 
Theo GDTĐ
.