Cập nhật lúc: 15:09, 17/04/2017 [GMT+7]
.

Đánh giá chất lương cuối năm học theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi


Sở GD&ĐT hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn đánh giá chất lượng cuối năm học 2016-2017 theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi thống nhất trong toàn trường.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, yêu cầu nhà trường thông báo rộng rãi tới phụ huynh và nhân dân về kế hoạch đánh giá chất lượng cuối năm học 2016 -2017 theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi của trường, tổ chức địa điểm đánh giá trang trọng, an toàn, đảm bảo đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ việc đánh giá.

Tổ chức đánh giá nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý của trẻ, đảm bảo an toàn, khoa học và nghiêm túc.

Ngay sau khi hoàn thành việc đánh giá, lãnh đạo trường mầm non tổng họp số liệu, thông báo kết quả đánh giá tới các lớp 5 tuổi và phụ huynh; đối với những trẻ được đánh giá Chưa đạt, nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình trẻ tiếp tục bồi dưỡng để đảm bảo cho 100% trẻ năm tuổi hoàn thành Chương trình GDMN với chất lượng tốt trước khi vào lớp 1.

Đối với những lớp có nhiều trẻ chưa đạt ở cùng một chỉ số, nhà trường cần có tư vấn cụ thể để giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục trẻ ở năm học 2017-2018.

Phiếu đánh giá là hồ sơ lưu của trường để theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Kết quả đánh giá là minh chứng cho chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non và chất lượng đánh giá thường xuyên theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi của giáo viên chủ nhiệm lórp.

Thời gian đánh giá hoàn thành trước ngày 12/5/2017. Đối tượng đánh giá là tất cả trẻ năm tuổi đang học tại các trường mầm non, các lớp mẫu giáo độc lập đã được cấp phép hoạt động và thực hiện đúng Chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường mầm non tổ chức đánh giá trẻ năm tuổi cuối năm theo Bộ chuẩn một cách khoa học, không làm ảnh hưởng đến hoạt chung của trường; hướng dẫn các nhà trường thành lập hội đồng đánh giá phù hợp với địa bàn, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi trẻ em năm tuổi đều được tham gia đánh giá.

Nhà trường xây dựng bộ công cụ đánh giá thống nhất trong toàn trường, bao gồm một số chỉ số được lựa chọn từ 120 chỉ số của Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (số lượng chỉ số chọn để đánh giá tuỳ thuộc vào từng nhà trường song phải đảm bảo cân đối giữa các lĩnh vực). Phiếu đánh giá ghi rõ các minh chứng của chỉ số và phương pháp đánh giá.

Mỗi trẻ có một phiếu, giáo viên căn cứ theo minh chứng để đánh giá trẻ theo hai mức độ: Đạt; Chưa đạt.

Trẻ được đánh giá Đạt nếu hoàn thành 70% trở lên số chỉ số đưa ra đánh giá.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ


 

.