Cập nhật lúc: 10:35, 21/03/2017 [GMT+7]
.

Cần đổi mới công tác kiểm tra công đoàn


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra có bước chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả. Qua đó góp phần ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

TIN LIÊN QUAN

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh Võ Hùng Cường cho biết, UBKT đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành các quy chế hoạt động và văn bản chỉ đạo công đoàn các cấp bổ sung, hoàn thiện các quy chế, chương trình hành động của UBKT công đoàn.

Về thực hiện công tác kiểm tra, trong năm 2016 UBKT công đoàn tỉnh và UBKT công đoàn các cấp đã tổ chức 763 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức 720 cuộc kiểm tra về thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Qua kiểm tra đã kiến nghị thu nộp bổ sung về tài chính công đoàn với số tiền 575,5 triệu đồng. Trong đó, kinh phí công đoàn là 150 triệu đồng, thu nộp khác 425,5 triệu đồng. UBKT nhận, giải quyết và tham gia giải quyết 29 đơn khiếu nại, tố cáo...

LĐLĐ tỉnh triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác tài chính công đoàn.
LĐLĐ tỉnh triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác tài chính công đoàn.


Qua công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Việc kiểm tra quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn còn góp phần hạn chế tiêu cực tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,  xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Cường, công tác kiểm tra tài chính công đoàn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cũng như nhiệm vụ được giao, còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong năm 2017 như: Việc kiểm tra tài chính ở một số nơi còn nhiều hạn chế. Chất lượng kiểm tra chưa cao, xử lý sai phạm chưa nghiêm, còn hình thức. Cán bộ kiểm tra né tránh, đánh giá phản ánh không đúng thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBKT công đoàn các cấp cần đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra tài chính công đoàn; đổi mới toàn diện nội dung kiểm tra, nhất là tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý tài chính và quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn... nhằm phát hiện, ngăn chặn những vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, UBKT công đoàn các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính cần phải kiểm tra từ khâu lập dự toán, duyệt dự toán, thực hiện quyết toán, phân phối nguồn thu, chi. Sau mỗi cuộc kiểm tra cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Ban chấp hành, ban thường vụ và UBKT công đoàn các cấp cần quan tâm, nghiên cứu, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, nhất là quan tâm, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công đoàn.

UBKT công đoàn các cấp phải thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt các chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra cần xử lý, chọn lọc thông tin để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của UBKT. Trong công tác kiểm tra cần đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, công khai, kịp thời... Làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bài, ảnh: Sông Thương


 

.
.