Cập nhật lúc: 14:11, 30/10/2016 [GMT+7]
.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố mức học phí mới


Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ban hành quyết định về mức học phí đối với hệ đại học chính quy đại trà trong năm học 2016-2017 là 185.000 đồng/tín chỉ, tăng 27,5% so với mức thu học kỳ 2 năm học 2015-2016 và 42% so với học kỳ 1 năm học 2015-2016.


Mức học phí được tính theo số tín chỉ học phí (TCHP) của các học phần được sinh viên đăng ký học ở mỗi học kỳ. Mức học phí/một TCHP đối với học phần nằm trong khung chương trình đào tạo được quy định cho 2 học kỳ chính của năm học, xác định theo đơn vị nghìn đồng như sau:

Đại học chính quy đại trà: Năm học 2016 - 2017 là 185.000đ/tín chỉ; năm 2017 - 2018 là 205.000đ; 2018 - 2019 là 230.000đ.

Liên thông từ CĐ lên Cử nhân công nghệ; chuyển tiếp từ Cử nhân công nghệ lên Kỹ sư: Năm học 2016 - 2017 là 240.000đ/tín chỉ; năm 2017 - 2018 là 270.000đ; 2018-2019 là 300.000đ.

Kỹ sư tài năng và kỹ sư chất lượng cao: Năm học 2016 - 2017 là 200.000đ/tín chỉ; năm 2017 - 2018 là 225.000đ; 2018-2019 là 250.000đ.

Chương trình tiên tiến: Năm học 2016 - 2017 là 350.000đ/tín chỉ; năm 2017 - 2018 là 380.000đ; 2018-2019 là 420.000đ.

Chương trình IPE: Năm học 2016 - 2017 là 350.000đ/tín chỉ; năm 2017 - 2018 là 380.000đ; 2018-2019 là 420.000đ.

Đối với chương trình IPE sinh viên phải đóng thêm phí ghi danh và kiểm định chất lượng của trường đối tác, tạm tính quy đổi là 12 triệu đồng/năm học.

Mức học phí của các học phần còn lại, học cải thiện điểm nằm trong chương trình đào tạo được tính bằng mức học phí đã quy định.

Mức học phí đối với các học phần ngoài khung chương trình đào tạo (học phần ngoài chương trình ngành chính được xếp, học ngành thứ hai, văn bằng thứ hai, học quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo), được tính bằng 1,5 lần mức học phí quy định.

Mức học phí học hè được tính bằng 1,7 lần mức học phí quy định.

Mức học phí đối với sinh viên ngoại quốc tự chi trả kinh phí học tập được tính bằng 2,0 lần mức học phí quy định.

Đối với các lớp tổ chức học lại ngoài kế hoạch theo đề nghị của sinh viên với số lượng quá ít so với tổng số sinh viên ngành học, mức học phí được nhân thêm với hệ số lớp như sau: Lớp từ 10 - 20 sinh viên, hệ số 1,5; lớp dưới 10 sinh viên, hệ số 2,0.

Theo Quyết định, sinh viên Sư phạm kỹ thuật được miễn học phí cho những học phần thuộc khối kiến thức chương trình sư phạm, nhưng phải đóng học phí cho những học phần thuộc chương trình ngành kỹ thuật. Sinh viên Sư phạm kỹ thuật học quá thời gian theo thiết kế không được hưởng chế độ miễn giảm học phí; mức học phí áp dụng theo quy định.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

Trước đó, Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của ĐH Bách khoa Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/10 vừa qua.

Theo đó, ĐH Bách khoa Hà Nội phát triển thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại trường.

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và quy định tại Quyết định này.

Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy năm học 2016 - 2017 là 14 triệu đồng/sinh viên/năm.

Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, trường thu học phí không vượt quá 20% mức trần học phí quy định đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

 

Theo Hồng Hạnh/Dân Trí

 

.