Cập nhật lúc: 09:18, 18/10/2016 [GMT+7]
.

Hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn


(Baoquangngai.vn)- Hơn 100 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm để hỗ trợ ăn, ở cho học sinh các xã, thôn đặc biệt khó khăn ở vùng dân tộc miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo.
Đó là nội dung chủ yếu được HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua trong Nghị quyết Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và quy định khoản kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh.

 

Các học sinh bán trú vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn, ở theo quy định
Các học sinh bán trú vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn, ở theo quy định
 
Theo đó, các học sinh vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn hơn 73 tỷ đồng, tiền ở gần 20 tỷ đồng, hỗ trợ phục vụ nấu ăn hơn 4 tỷ đồng. Theo quy định để được hưởng hỗ trợ, khoảng cách học sinh đi học phải qua biển, sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học được xác định với khoảng cách như sau: Nhà ở xa trường với khoảng cách từ 1 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 2 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 3 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông.
 
Về khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh: Trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/1 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức nêu trên/1 tháng và không quá 9 tháng/1 năm.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
                                                    
.