Cập nhật lúc: 16:59, 13/09/2016 [GMT+7]
.

Công đoàn với phong trào xây dựng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong xây dựng đất nước hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Vì vậy, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này...

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Quang Tòa - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn đã bám sát Chỉ thị 49 của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ để chỉ đạo thực hiện công tác gia đình.

Các cấp công đoàn coi việc xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn.

Ông Trần Quang Tòa - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu.
Ông Trần Quang Tòa - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu.


Vì vậy, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác gia đình và xây dựng gia đình CNVC-LĐ theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3); ngày Gia đình Việt Nam (28.6); ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVC-LĐ đến năm 2020... “Những kết quả đạt được trong công tác gia đình và vận động xây dựng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam”, ông Tòa khẳng định.

Các cấp công đoàn đã bám sát nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai trong CNVC-LĐ, coi việc xây dựng gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động công đoàn. Triển khai đến CĐCS và CNVC-LĐ với nhiều hoạt động phong phú như: LĐLĐ huyện Mộ Đức tổ chức biểu dương gia đình CNVC-LĐ và thí điểm 2 CĐCS ký cam kết không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; CĐCS Trường Đại học Tài chính- Kế toán tổ chức diễn đàn về ngày Quốc tế hạnh phúc...

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Phong trào xây dựng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu đã khích lệ CNVC-LĐ hăng say lao động sản xuất, chống lại những yếu tố tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu và các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... đã động viên, khích lệ CNVC-LĐ hăng say lao động.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp công đoàn đặc biệt chú ý đến nữ CNVC-LĐ, bởi đây là đối tượng đóng vai trò hết sức quan trọng trong mỗi gia đình. Do đó, công đoàn đã động viên nữ CNVC-LĐ xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gồm: Không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không đói nghèo; không bạo lực; không sinh con thứ ba trở lên; không trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch là sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ...

Qua việc chăm lo xây dựng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu, hằng năm có trên 95% gia đình CNVC-LĐ đạt gia đình văn hóa. Mới đây, tại Hội nghị biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 62 gia đình. Đây là những tấm gương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu, mẫu mực...


Bài, ảnh: Bá Sơn


 

.
.