Cập nhật lúc: 10:31, 15/08/2016 [GMT+7]
.

Tin vui lớn cho giáo viên mầm non


Từ 1/8/2016, giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 và bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2016 được đảm bảo lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Từ ngày 1/1/2016 nếu có mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định của khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/2016/NĐ-CP mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Theo khoản 1 Điều 3, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; cán bộ xã, phường, thị trấn (được quy định tại Nghị định 92/2009, NĐ 121/1998) đang hưởng lương hưu hàng tháng, bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 1/5/2016.

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/2016 quy định, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.
 

Theo GD&ĐT
 

.