Cập nhật lúc: 18:30, 09/01/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Đồng ý thành lập hai Trung tâm Ngoại ngữ


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng ý thành lập 2 trung tâm ngoại ngữ tư thực, đó là  Trung tâm Ngoại ngữ Chân Trời Mới và Trung tâm Ngoại ngữ Hoàn Hảo
 
​Trung tâm Ngoại ngữ Chân Trời Mới là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên (tư thục) có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.
 
​Trung tâm Ngoại ngữ Hoàn Hảo cũng là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên (tư thục) có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.
 
PV
.