Cập nhật lúc: 07:26, 03/01/2016 [GMT+7]
.

Nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đã dần được khẳng định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo sự phát triển bền vững của DN.

TIN LIÊN QUAN

Sợi dây gắn kết người lao động với doanh nghiệp

Những năm gần đây, DN ngoài Nhà nước, FDI ở tỉnh ta tăng nhanh, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Để đảm bảo mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa DN và người lao động, LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, xúc tiến thành lập tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các DN. Đến nay, đã thành lập được 1.195 CĐCS trong DN ngoài Nhà nước, DN FDI, với 43.185 đoàn viên.

Công nhân Công ty Thuyên Nguyên trong ca làm việc.
Công nhân Công ty Thuyên Nguyên trong ca làm việc.

Ông Đoàn Trí Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử FOSTER Quảng Ngãi, cho biết: Sự ra đời của tổ chức Công đoàn trong DN FDI là sự tất yếu và cần thiết. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn công ty đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo DN, đưa ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh; triển khai các phong trào thi đua sản xuất, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. Vận động người lao động (NLĐ) tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ trong cuộc sống... Từ đó, tổ chức công đoàn đã tạo được vị thế và sự tin tưởng của NLĐ, chủ DN.

Ông Nguyễn Đồng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định, những năm gần đây, hoạt động của CĐCS trong các DN ngoài Nhà nước, DN FDI chuyển biến tích cực. Công đoàn đã chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Nắm bắt kịp thời những mâu thuẫn, bức xúc phát sinh trong quan hệ lao động, phản ánh với chính quyền và người sử dụng lao động để giải quyết. Đặc biệt, CĐCS đã kiến nghị với chủ DN thực hiện tốt các chính sách theo quy định của pháp luật như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi...

Bên cạnh đó, các tổ chức CĐCS cũng tuyên truyền pháp luật cho NLĐ và chủ DN giúp họ nâng cao hiểu biết pháp luật, tuân thủ các quy định của Nhà nước và DN. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, trợ giúp, hoạt động văn nghệ, thể thao...
 

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên Quảng Ngãi cho biết: Công ty đánh giá rất cao vai trò của tổ chức Công đoàn. Vì thế, công ty luôn tạo điều kiện cho Công đoàn và đoàn viên hoạt động. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Công đoàn cần phối hợp với Công ty trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ. Phối hợp với DN phát động thi đua lao động sản xuất, đưa ra các phương án thúc đẩy tăng cao hiệu quả sản xuất, đề nghị khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể xuất sắc…

Cụ thể hóa thành các tiêu chí…

Bên cạnh một số tổ chức công đoàn trong DN ngoài Nhà nước, DN FDI hoạt động hiệu quả thì vẫn còn không ít  CĐCS tại các DN hoạt động còn mờ nhạt, chưa trở thành chỗ dựa vững chắc cho NLĐ. Hiện tại chỉ có 13 DN Nhà nước, 131 DN ngoài Nhà nước và 3/6 DN FDI tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể. Nguyên nhân, đa phần cán bộ công đoàn làm việc kiêm nhiệm, họ cũng là NLĐ, sợ mất việc nên không phát huy hết vai trò người đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên. Kinh phí hoạt động cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chủ doanh nghiệp. Có DN chấp nhận có tổ chức công đoàn, nhưng không phải là họ chấp nhận mọi hoạt động của tổ chức công đoàn. Một bộ phận chủ DN chưa tạo điều kiện cho Công đoàn và cán bộ công đoàn hoạt động; chưa phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, trong tổ chức đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Có nơi việc thành lập và tổ chức hoạt động CĐCS còn mang tính hình thức, đối phó.

Một số cán bộ công đoàn trong các DN cho rằng, để tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, cần có các tiêu chí: Sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban giám đốc; tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn; Công đoàn cần có kinh phí và biết điều chỉnh, dung hòa các lợi ích: Nhà nước - người lao động- doanh nghiệp, nhất là giám đấu tranh bảo vệ lợi ích của NLĐ.
 

BÁ SƠN

 

.
.