Cập nhật lúc: 16:37, 11/10/2015 [GMT+7]
.

Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ được cấp một lần


Theo quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT, Bộ GD&ĐT thống nhất quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy định mẫu, việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.

 

Ản minh họa
Ản minh họaSở GD&ĐT có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; quản lý việc sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Cơ sở giáo dục ĐH tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc in phôi, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Về nguyên tắc, văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý cho các Sở GD&ĐT, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục ĐH theo quy định.

Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ được cấp một lần. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học, nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại cho người học.

Mọi hành vi gian lận trong cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ đều bị nghiêm cấm. Việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ phải đảm bảo công khai, minh bạch.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ
 

.