Cập nhật lúc: 10:09, 17/09/2015 [GMT+7]
.

Trọng tâm công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học 2015 - 2016

 


Năm học 2015 - 2016, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường phổ thông triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền, hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.

 


Công tác phòng chống đuối nước cho học sinh được đặc biệt chú trọng. Trong đó có việc tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức, tham gia các lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối, công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh từ trung ương đến cơ sở.

Sở GD&ĐT báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền và chủ động triển khai, tích cực huy động xã hội hóa việc tổ chức dạy bơi, cứu đuối, phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh;

Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp trong năm học và dịp hè.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và cơ sở giáo dục.

Tạo điều kiện cho HSSV, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khu vực và toàn quốc. Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).

Phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao học sinh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2015-2016.

Đối với hoạt động thể dục thể htao học sinh quốc tế, các địa phương căn cứ khả năng kinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cho phép và đăng ký với Bộ để cử học sinh tham gia.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ


 

.