Cập nhật lúc: 15:40, 27/03/2015 [GMT+7]
.

Nhiệm vụ "3 bên" tổ chức cụm thi THPT quốc gia


Nhiệm vụ của các Sở GD&ĐT, trường ĐH chủ trì và phối hợp tổ chức các cụm thi THPT quốc gia 2015 đã được Bộ GD&ĐT phân công cụ thể tại Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, Hiệu trưởng trường ĐH được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi thành lập Hội đồng thi theo quy định của Quy chế thi. Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tại cụm và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng trường ĐH quyết định số điểm thi và số lượng thành viên Hội đồng thi. Các sở GD&ĐT phối hợp với trường ĐH chủ trì cụm thi thực hiện các quy định của Quy chế thi.

Các sở GD&ĐT căn cứ số lượng thí sinh ĐKDT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, báo cáo UBND tỉnh để tổ chức tại mỗi tỉnh 1 Hội đồng thi theo quy định của Quy chế thi.

Số lượng điểm thi trong Hội đồng thi do Sở GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế để thành lập, đảm bảo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và đảm bảo an toàn, tiết kiệm; có thể cho thí sinh thi tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh.

Sở GD&ĐT chủ trì Hội đồng thi phối hợp với trường ĐH; trong đó, các trường ĐH đóng vai trò giám sát. Số lượng cán bộ ĐH làm giám sát do Sở GD&ĐT đề xuất để Bộ GD&ĐT quyết định.

Căn cứ điều kiện địa lí và số lượng thí sinh ĐKDT, Cục Nhà trường có thể phối hợp với các Sở GD&ĐT để tổ chức thi cho thí sinh, hoặc đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép thành lập Hội đồng thi.

Các trường ĐH được giao nhiệm vụ phối hợp với trường ĐH chủ trì để tổ chức cụm thi và với các Sở GD&ĐT để tổ chức cụm thi tại tỉnh chịu trách nhiệm cùng với đơn vị chủ trì cụm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi.

Cụ thể: Trường ĐH phối hợp tổ chức cụm thi cử lãnh đạo trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng thi; cử cán bộ có kinh nghiệm tổ chức thi của trường tham gia vào các khâu của kỳ thi, đặc biệt là coi thi và chấm thi;

Tùy theo tình hình cụ thể, trường ĐH phối hợp sẽ thống nhất với đơn vị chủ trì cụm thi cách thức phối hợp và bố trí cán bộ hỗ trợ tổ chức kỳ thi.

Các cán bộ tăng cường từ trường ĐH phối hợp chủ yếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ: lãnh đạo điểm thi (nếu cần), thư ký điểm thi, giám sát phòng thi; số lượng cán bộ tăng cường ở mỗi điểm thi không ít hơn 3 người.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ
 

.