Cập nhật lúc: 08:40, 12/03/2015 [GMT+7]
.

Ban hành quy định về cơ cấu tổ chức các cơ sở GD mầm non công lập


Tối 11/3, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ tổ chức lễ ký ban hành Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí làm việc và định mức số người làm việc trong các cơ sở GD mầm non công lập.

 

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký Thông tư liên tịch.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký Thông tư liên tịch.


Lễ ký do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì, cùng sự tham của đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Vụ, Cục chức năng của hai Bộ.

Cán bộ quản lý có thể kiêm nhiệm
 

Theo Thông tư, khi nhóm trẻ, lớp trẻ mẫu giáo có 1 trẻ khuyết tập học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 5 trẻ. Mỗi nhóm, lớp mẫu giáo không quá 2 trẻ khuyết tật

Theo Thông tư liên tịch, phạm vi điều chỉnh là các cơ sở mầm non công lập, bao gồm các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Thông tư cũng quy định rõ cơ cấu tổ chức đối với nhóm trẻ (số trẻ tối đa của một nhóm trẻ, tùy theo tháng tuổi của trẻ) hay lớp mẫu giáo (số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo, tùy theo lứa tuổi).

Tại danh mục khung vị trí việc làm, đối với nhóm vụ trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý, điều hành có 2 vị trí: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. Giáo viên mầm non thuộc về nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp. Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ có: Kế toán, Văn thư, Y tế và Thủ quỹ.

Thông tư cũng nêu rõ căn cứ vào khối lượng công việc của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non mà 2 nhóm vị trí việc làm đầu tiên có thể bố trí kiêm nhiệm. Đối với nhóm thứ 3 (vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ), có thể căn cứ vào khối lượng thực tế của nhiệm vụ tại cơ sở để xây dựng đề án vị trị làm việc cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về định mức số lượng người làm việc, Thông tư liên tịch quy định mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 1 Hiệu trường.

Đối với Phó Hiệu trưởng:

- Nhà trẻ được bố trí 1 Phó Hiệu trưởng;

- Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 Phó Hiệu trưởng;

- Trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 2 Phó Hiệu trưởng.

Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có từ 5 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 1 Phó Hiệu trưởng.

Định mức giáo viên theo từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Về giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch quy định những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này (về tổ chức nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo) thì định mức giáo viên được xác định như sau:

- Đối với nhóm trẻ: Bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ;

- Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

- Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

Với những nơi không có đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu  giáo. Cụ thể:

- Đối với nhóm trẻ: 1 giáo viên nuôi dạy trẻ từ 3 – 12 tháng tuổi hoặc 8 trẻ từ 13 – 24 tháng tuổi, hoặc 10 trẻ từ 25 – 36 tháng tuổi;

-  Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 – 5 tuổi, hoặc 16 trẻ từ 5 – 6 tuổi;

-  Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 – 5 tuổi, hoặc 29 trẻ từ 5 – 6 tuổi.

Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, sẽ được áp dụng định mức giáo viên mầm non theo các quy định vừa nêu.

Cùng với đó, Thông tư liên tịch cũng nêu rõ về định mức số lượng người làm việc đối với kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ cũng như các quy định cụ thể liên quan đến lao động hợp đồng (nấu ăn, bảo vệ).
 

Theo Khánh Sơn/GD&TĐ

 

.