Cập nhật lúc: 08:53, 25/12/2014 [GMT+7]
.

4 đối tượng được cử đi đào tạo nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ này và Bộ Tài chính về Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020.

Đây là Thông tư liên tịch về Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh của Đề án cho đào tạo trình độ đại học gồm học sinh đạt giải Olympic quốc tế và học sinh có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Với trình độ thạc sỹ, đối tượng tuyển là giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên, là giảng viên cơ hữu và có ít nhất hai năm công tác liên tục tại cơ sở cử đi học và được cơ sở xét chọn, cử dự tuyển); cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước.

Để dự tuyển, ứng viên phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học nước ngoài. Ngành học đăng ký phải đúng ngành học đã đạt giải thưởng quốc tế (đối với người đi học đại học); ngành học đã tốt nghiệp đại học hoặc phải phù hợp với nhu cầu công tác của cơ quan, địa phương cử đi học (đối với người đi học thạc sỹ).

Đối tượng đi học đại học phải là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; sinh viên đang học đại học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào thời điểm ban hành thông báo tuyển sinh. Đối tượng đi học thạc sỹ yêu cầu dưới 35 tuổi tính đến ngày thông báo tuyển sinh.

Về trình độ ngoại ngữ, ứng viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của ngoại ngữ sẽ sử dụng trong học tập tối thiểu tương đương trình độ B1 với bậc đại học, B2 với bậc thạc sỹ theo khung tham chiếu châu Âu do một cơ quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn hai năm tính đến thời điểm dự tuyển.

Ứng viên có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài nay trở lại nước đó học tập hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng để theo học chương trình đào tạo cao hơn thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được gửi đi đào tạo ở các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo VTV.VNTin liên quan

    Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ giáo viên dạy trường học sinh miền Nam
    Ngày hội Giáo dục Đại học Pháp
    Tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 

.