Tăng chi cho học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam

10:11, 11/11/2014
.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp hàng tháng, theo các mức sau: Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học được điều chỉnh từ mức 2.140.000 đồng/lưu học sinh/tháng lên mức 2.680.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học được tăng từ mức 2.530.000 đồng/lưu học sinh/tháng lên mức 3.160.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học được tăng lên 3.580.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng) được tăng lên mức 4.190.000 đồng/lưu học sinh/tháng thay cho mức 3.350.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Đối với cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt buộc, mức tiền ăn thực hiện theo định mức ăn tập trung của cơ sở đào tạo. Mức tiền tiêu vặt, chi phí đi lại hàng ngày và tài liệu phục vụ học tập được cấp theo các mức như sau: Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học được tăng từ 1.110.000 đồng/lưu học sinh/tháng lên 1.390.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học được cấp 1.680.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 2.090.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng):  2.560.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014.

Theo VTV.VN