Cập nhật lúc: 08:23, 08/11/2014 [GMT+7]
.

Chủ nhóm trẻ phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên


Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Đó là một trong những nội dung tại dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục Bộ GD&ĐT vừa công bố.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 

Theo dự thảo, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao;

Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách khác theo quy định của Nhà nước;

Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước về khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.
 

Quy chế quy định tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: Cơ cấu tổ chức và hoạt động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; giáo viên, nhân viên và trẻ em; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Văn bản này không áp dụng đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có yếu tố nước ngoài.

UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục trên địa bàn huyện.

UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn xã.

Phòng GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện.

Nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:

Hội đồng quản trị (nếu có); Ban kiểm soát; Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; tổ chuyên môn; tổ văn phòng; tổ chức đảng và các đoàn thể; các nhóm, lớp.

Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục phải là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có cơ cấu, tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của nhóm, lớp.
 

Đối với những nơi khó khăn, để đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ của phụ huynh, các cá nhân tổ chức nhóm trẻ tại gia đình phải đăng ký hoạt động với UBND cấp xã.

Điều kiện đăng ký hoạt động: Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 7 trẻ; người chăm sóc trẻ có đủ điều kiện theo quy định; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định; có bản thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

 

Theo Lập Phương/GD&TĐ
 

.