Cập nhật lúc: 14:41, 20/10/2014 [GMT+7]
.

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2015


Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015 được tổ chức vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 1 năm 2015.

Để tổ chức tốt kỳ thi, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục lưu ý các đơn vị dự thi, về phạm vi nội dung thi, sẽ theo chương trình giáo dục THPT hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015 tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Các hội đồng coi thi tổ chức 3 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ.

Ngày 8/1/2015: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 9/1/2015: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 10/1/2015: Thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Thủ trưởng của đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm tổ chức tiếp đón và bố trí nơi ăn, ở cho các cán bộ, chuyên viên, giảng viên, giáo viên từ các đơn vị dự thi khác đến tham gia Hội đồng coi thi.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt cho học sinh dự thi môn Toán danh mục các khái niệm, kết quả thí sinh môn Toán được phép sử dụng như khái niệm, kết quả sách giáo khoa trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, được quy định tại các Công văn số 11636/THPT ngày 25/12/2000 và 1403/THPT ngày 25/2/2002 của Bộ GDĐT.
 


Nếu đến ngày 30/12/2014 chưa nhận được giấy thi, túi đựng bài thi, đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi phải liên hệ ngay với Cục KTKĐCLGD để có biện pháp xử lý kịp thời.

Người liên hệ về công tác tổ chức thi của đơn vị dự thi và người phụ trách công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi tại đơn vị dự thi phải là cán bộ, chuyên viên cấp phòng thuộc sở GD&ĐT hoặc đại học, trường đại học, có số điện thoại và hộp thư điện tử hoạt động thường xuyên.

Hết giờ làm bài thi, các giám thị chỉ cho thí sinh rời khỏi phòng thi sau khi hoàn tất việc thu bài thi của tất cả thí sinh.

Đối với việc chuẩn bị và tổ chức coi thi môn Tin học: Cùng với việc thực hiện Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ GD&ĐT lưu ý:

Cài đặt phần mềm cho các máy vi tính: Hệ điều hành: Microsoft Windows hoặc Linux. Môi trường lập trình: Free Pascal/Lazarus, Code Block/Dev-C++ và các môi trường tương đương khác;

Phần mềm ghi đĩa CD cần đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch virus cho các máy vi tính; không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác. Việc cài đặt phải được hoàn thành trước ngày 7/1/2015.

Một số điểm lưu ý đối với cán bộ coi thi môn Tin học:

Quản lý đĩa CD như quản lý giấy thi; chỉ phát cho thí sinh đĩa CD mới, đựng trong hộp còn ni lon bảo vệ.

Niêm phong các đĩa CD ghi file bài làm của thí sinh và các bài làm in trên giấy của mỗi phòng thi, riêng theo từng loại.

Một số điểm lưu ý đối với thí sinh môn Tin học:

Ghi rõ các thông tin (kể cả số tờ đã dùng để in bài làm) vào phần phách ở tờ giấy thứ nhất dùng để in bài làm; đối với các tờ sau, chỉ ghi số báo danh dự thi. Ngoài các thông tin vừa nêu, không ghi bất kì dấu hiệu nào khác lên tờ giấy in bài làm.

Ghi số báo danh, ngày thi và ký tên lên đĩa CD ghi file bài làm.Theo Lập Phương/Báo GDTĐ

.