Cập nhật lúc: 15:33, 20/10/2014 [GMT+7]
.

Đề xuất 778,8 tỷ đồng cho Đề án đổi mới chương trình, SGK


 Trình bày trước Quốc hội sáng 20-10 về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, nếu được thông qua, sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu được đưa vào giảng dạy từ năm học 2018-2019.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, về nguyên tắc, sách giáo khoa (SGK) mới phải đảm bảo các quy định pháp luật, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước, nhất là các nước phát triển; đảm bảo kết nối, liên thông giữa chương trình các cấp học, lớp học và trải nghiệm sáng tạo; khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK theo chương trình của Bộ ban hành.

Nội dung đổi mới SGK sẽ theo hướng tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất và năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, lý tưởng, truyền thống, đạo đức và lối sống cho học sinh, phát triển khả năng sáng tạo, tự học và học tập suốt đời… Chương trình được xây dựng tương ứng với 2 giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học và trung học cơ sở), giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông).
 

 Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận


Việc thi cử, đánh giá chất lượng học sinh cũng được đổi mới theo hướng hỗ trợ và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong chương trình, thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào chương trình học phổ thông; đổi mới việc thi và công nhận tốt nghiệp phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực, tốn kém cho xã hội mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, trung thực trong đánh giá học sinh.

Về giáo trình SGK, Chính phủ sẽ phê duyệt, cho phép sử dụng SGK trên cơ sở có sự thẩm định của Hội đồng quốc gia về SGK. SGK mới được biên soạn theo phương án các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, Bộ sẽ tổ chức biên soạn 1 bộ SGK nhưng không làm ảnh hưởng đến SGK do các tổ chức, cá nhân biên soạn. Chủ trương của Bộ vẫn là 1 chương trình, nhiều SGK.

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án là 778,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí ngân sách Trung ương là hơn 500 tỷ đồng.

Đề án chia 3 giai đoạn, kết thúc vào năm 2012, trong đó giai đoạn đầu từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2017, tập trung ban hành chương trình mới, ban hành bộ tài liệu hướng dẫn học theo chương trình mới. Từ năm học 2018-2019, cả nước sẽ áp dụng chương trình SGK mới.

Theo Vân An/Hà Nội Mới

 

.