Cập nhật lúc: 08:05, 16/09/2014 [GMT+7]
.

Thành lập trường ĐH Luật thuộc ĐH Huế


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế trên cơ sở khoa Luật thuộc Đại học Huế.

 

  Khoa Luật thuộc ĐH Huế
Khoa Luật thuộc ĐH Huế


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đại học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định Dự án thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Theo  GD&TĐ

.