Cập nhật lúc: 08:39, 02/09/2014 [GMT+7]
.

Tạm dừng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục


Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT, học viện quản lý giáo dục và một số cơ sở giáo dục ĐH có tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, yêu cầu chấn chỉnh công tác bồi dưỡng cho đối tượng này.

Lý do là bởi một số văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung của hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục đã có điều chỉnh. Bộ GD-ĐT đang soạn thảo thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục để ban hành trong thời gian tới cho phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Để công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chưa cử cộng tác viên thanh tra giáo dục tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đến khi có chương trình bồi dưỡng do Bộ GD-ĐT ban hành.

 

Học viện quản lý giáo dục và một số cơ sở giáo dục ĐH có tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra phải tạm dừng việc thực hiện chương trình bồi dưỡng có nội dung của các văn bản đã hết hiệu lực, đồng thời trình Bộ GD-ĐT cho phép thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chương trình mới.

 

Theo Minh Đức/Hà Nội Mới

 

.