Cập nhật lúc: 10:01, 30/09/2014 [GMT+7]
.

Đề xuất cơ chế thu học phí mới


Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đề xuất khung học phí mới, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Theo Bộ GD-ĐT, trong 5 năm qua, Nghị định 49 đã thực sự đi vào cuộc sống, khung học phí đã phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thực tế và khả năng đóng góp của người học, qua đó góp phần tăng thêm nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo để chi cho hoạt động giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời Nghị định 49 cũng đã thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người học, đảm bảo các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa cũng có điều kiện được tham gia học tập.

Tuy nhiên do thời gian thực hiện Nghị định 49 chỉ áp dụng đến năm học 2014 - 2015, vì vậy, các cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí cũng như các chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên diện chính sách xã hội sẽ kết thúc vào năm 2015.

Theo đó, để có cơ sở đề xuất cơ chế thu học phí cũng như chính sách miễn giảm học phí cho giai đoạn tiếp theo, Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổng hợp báo cáo của các cơ sở đào tạo trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 49 gửi Bộ GD-ĐT với các nội dung:

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (đánh giá mặt tích cực và tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc về đối tượng áp dụng, mức miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, kinh phí thực hiện và cơ chế chi trả kinh phí hỗ trợ).

Đánh giá tình hình thực hiện khung học phí (đánh giá mặt tích cực và tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc về mức thu, cơ chế thu, quản lý sử dụng tiền thu học phí, mức độ phù hợp của khung học phí với điều kiện kinh tế xã hội thực tế, đánh giá tác động đối với xã hội và người học).

Đặc biệt, Bộ yêu cầu các đơn vị đề xuất cơ chế thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho gian đoạn năm 2016 - 2020 hay giai đoạn 2016 - 2025;

Đề xuất cách thức xây dựng khung học phí cho giai đoạn tiếp theo: Ban hành khung theo từng năm hay dựa trên một biến số nào đó (ví dụ chỉ số giá, mức lương cơ sở...); có ban hành mức thu học phí của từng ngành nghề đào tạo đại học hay chỉ quy định mức học phí bình quân của cả trường, trên cơ sở đó trường tự quyết định mức cụ thể cho từng ngành nghề;

Đề xuất đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 49 gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 20 /10/2014.

Theo Hồng Hạnh/Dân trí

 

.