Cập nhật lúc: 16:46, 15/08/2014 [GMT+7]
.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới với giáo dục dân tộc


Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục dân tộc năm học 2014 - 2015 .

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, về công tác tuyển sinh, yêu cầu thực hiện thực hiện đổi mới công tác tuyển sinh đối với trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tuyển chọn được những học sinh ưu tú của các dân tộc thiểu số vào học; ưu tiên tuyển học sinh các dân tộc rất ít người.

Đối với hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, thực hiện xét duyệt học sinh bán trú theo đúng quy trình, khách quan, công bằng, kịp thời.

Đồng thời, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp đối tượng học sinh dân tộc thiểu số để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học

Các trường trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán tr, các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi tổ chức khảo sát phân loại năng lực học tập của học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng đúng đối tượng học sinh;

Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn phù hợp đối tượng học sinh dân tộc thiểu số; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên phù hợp tình hình thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh.

Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp đối tượng học sinh dân tộc thiểu số; thực hiện tốt việc phân tích kết quả đánh giá, xếp loại các môn học của học sinh năm học 2013 - 2014, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Tổ chức công tác học sinh nội trú: Xây dựng và giáo dục học sinh thực hiện tốt Nội quy khu nội trú, Nội quy phòng ở, Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; xây dựng lối sống văn minh, thanh lịch của học sinh dân tộc nội trú, bán trú;

Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm lí, sinh lí lứa tuổi và đặc điểm văn hóa dân tộc thiểu số;

Tổ chức nơi ăn, ở của học sinh sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh; phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh...

Trong hướng dẫn năm học cũng đề cập đến nội dung nâng cao chất lượng các trường dự bị đại học; bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc.
 

Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục dân tộc năm học mới:
 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học dân tộc.

Tiếp tục tổ chức và quản lí tốt việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục theo quy định; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lí, học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc.

 

Theo Lập Phương/GD&TĐ

 

.