Cập nhật lúc: 21:04, 12/08/2014 [GMT+7]
.

Chi hỗ trợ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và chống tái mù chữ


(Baoquangngai.vn)- ​HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, mức chi hỗ trợ cho người tham gia hoạt động huy động số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 đến lớp xóa mù là 40.000 đồng/học viên đến lớp và hoàn thành trong 1 năm học; huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học 30.000 đồng/học sinh; vận động, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt 50.000 đồng/học sinh.
 
Đồng thời, chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm 40.000 đồng/lớp/tháng, hỗ trợ theo thời gian thực học; chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập 50.000 đồng/lớp/năm. Chi hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố 500.000 đồng/tháng, cấp xã, phường, thị trấn 400.000 đồng/tháng. Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo, thuộc trường học là 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng; thuộc cấp xã 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng,…

 

PV

.