Cập nhật lúc: 09:37, 30/06/2014 [GMT+7]
.

Mộ Đức: 35 trường học đạt chuẩn quốc gia


(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, trên địa bàn huyện Mộ Đức hiện có 35 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó bậc THCS 13/15 trường (87%); bậc Tiểu học 16/20 trường (80%); bậc Mầm non 3/13 trường (23%) và bậc THPT 3/4 trường (75%). Riêng 2 trường Tiểu học Đức Phú và  Đức Tân được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức II.

Huyện Mộ Đức đang phấn đấu đến năm 2015 xây dựng được 40 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, huyện Mộ Đức đang tập trung nâng cao chất lượng giáo viên gắn với thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục trong việc huy động các nguồn lực hình thành và mở rộng mô hình trường học bán trú.
    

Thu Sương
 

.